"Umenie nás zbližuje." 

Máme 4 odbory:
hudobný, výtvarný, tanečný

a literárno-dramatický.

Súkromná ZUŠ v Michaľanoch vznikla 1. januára 2020. Má 4 odbory: hudobný, tanečný, výtvarný a literárno-dramatický. Vyučovanie sa delí na individuálne a skupinové a navštevuje ju    do 200 žiakov. Súkromná ZUŠ sídli v obci Michaľany na Školskej ulici 339/2.   Viac o našej škole...

Emka Handurová
Emka Handurová
Andrejka Hrinková: "Vesmírny atrament"
Andrejka Hrinková: "Vesmírny atrament"
Vystúpenie žiakov tanečného odboru SZUŠ Michaľany
Vystúpenie žiakov tanečného odboru SZUŠ Michaľany
Juliana Kolesárová a Tobiáš Hudec
Juliana Kolesárová a Tobiáš Hudec